Gündem:
İKTİDARSIZ MECLİS AÇILDI
İKTİDARSIZ MECLİS AÇILDI

TBMM'de yemin töreni başladı

Önce İstiklal Marşı okundu, ardından Meclis'e Başkanlık eden Deniz Baykal konuşma yaptı. Baykal’ın konuşmasında uzlaşma vurgusu dikkat çekti. Baykal, Cemaat’e atıfta bulunarak siyaset ve bürokrasideki dini yapılanmalara işaret etti. Baykal konuşmasında farklı etnik mezhep ve dini kesimlere ortak bir milli kimlik vurgusu yaptı. 3 HDP'li milletvekili yemin törenine katılmadı. Mustafa Kemal Atatürk için Meclis'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milletvekilleri yemin etmeye başladı. Yemin töreninin ardından Meclis Başkanlığı yarışı ve koalisyon trafiği başlayacak.

DENİZ BAYKAL'IN KONUŞMASI

Meclis'e Başkanlık eden CHP milletvekili Deniz Baykal'ın konuşması şöyle:

"Geçici Başkanınız olarak eminim çok zorlu bir mücadelenin ardından milletvekili seçilerek milletin temsilcisi olma hakkını kazanan siz değerli üyeleri saygıyla selamlıyorum. Burada görev yapacak olan milletvekilleri, sadece seçildikleri illerin üyesi oldukları siyasi partilerin değil, kendilerine oy vermiş olan ya da olmayan, bütün milletin temsilcileri olacaklardır. Burada görev yapacak bütün milletvekilleri, artık milli siyasi kimliğimizin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu bilinç ve sorumluluk duygusu içerisinde yapacağınız çalışmalarda, hepinize başarılar diliyorum.

MİLLETİMİZİN KARARI UZLAŞMAK OLMUŞTUR

Bugün üyesi olmaktan onur duyduğumuz TBMM iki ay önce 95. Kuruluş yıldönümünü kutlamıştır. Dünyanın en eski en köklü parlamentolarından birisidir. Milli mücadeleyi gerçekleştirmiş, savaşlar isyanlar yaşamış bir Gazi Meclistir. Dünyanın pek çok yerinde millet meclislerini devletler kurmuştur. Bizde ise devleti de orduyu da Millet Meclisi kurmuştur. TBMM anayasayı yaptığı için değil, devleti kurduğu için Kurucu Meclistir. TBMM bu bir asra yaklaşan tarihi içinde misakı milli kapsamında egemen bağımsız bir devlet kurmuş, cumhuriyet devrimlerini gerçekleştirmiş, tek partili rejimden çok partili rejime geçişi sağlamış, eğitim, hukuk, kadın erkek eşitliği, sanayileşme, ekonomik kalkınma alanlarında büyük ilerlemeler sağlamıştır. 1999 yılından beri dünyanın en büyük yirmi ekonomisinden biriyiz. Bu tablo, milletimizin ve onu temsil eden TBMM’nin iftihar tablosudur. Türkiye’yi bu noktaya taşımakta kuşaklar boyunca hakkı ve emeği geçen, bütün insanlarımızı şükranla anmak manevi borcumuzdur.

Şimdi yeni bir meclis ile karşı karşıyayız. Birbirini anlamak birbirine saygı göstermek zorunda olan insanlardan oluşan bir Meclis. Ancak el ele verirlerse ayağa kalkabilecek olan ancak kol kola girerlerse ilerleyebilecek olan insanlardan oluşan bir Meclis. Milletimizin takdiri böyle oldu. Şimdi bunu işletmek zorundayız. Uzun bir tek parti yönetimine dayanan iktidar döneminin acı tatlı deneyimleri sonucunda milletimizin kararı, uzlaşmak elbirliği işbirliği yaparak yönetmek doğrultusunda olmuştur. Elbette uzlaşma temelinde hukuk olacaktır, ahlak olacaktır, yurtseverlik olacaktır. Elbette siyasi partilerimizin temel ilkeleri barış içinde yaşamamızı imkansız kılmayacaktır.

KUTUPLAŞMAYI SÜRDÜRMENİN ŞARTLARI ARTIK KALMAMIŞTIR

Demokrasi çeşitli güç merkezlerini kapsayan çoğulcu bir güç yapısının ortaya çıkışıyla ve herkesin birbirine ihtiyacı olduğunu kavramasıyla gerçekleşir. Demokrasi, kudret sahiplerinin lütfu değil mecburiyetidir. TBMM yeni bir demokrasi inşa etmenin çoğulcu alt yapı şartlarına sahiptir. Geçmişte yaşanan gerginliklerin çatışmaların dayatmaların sonucunda ortaya çıkan kutuplaşmayı sürdürmenin şartları artık kalmamıştır. TBMM’nin bunu en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Meclisin bu yapısını iktidar kullanmanın önünde bir engel gibi düşünmemeliyiz. Belki de tam tersine bu Meclis yapısı birbirimizi anlamanın birbirimize saygı göstermenin işbirliği yaparak katılımcı bir demokrasiyi hayata geçirmenin bir fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Birbirinden farklı din inanç ve mezhep kimliklerine farklı etnik kimliklere sahip olmamız, bizi tek ve ortak bir milli siyasi kimlikte birleşip bütünleşmekten alıkoymamıştır, bundan sonra da alıkoymayacaktır.

İNANÇ ÖRGÜTLERİ SICAK SİYASET VE BÜROKRASİ ALANLARINDA

Din ve inanç özgürlüğü demokratik bir toplumda doğal olarak din ve inanç örgütlenmelerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Ama bu durum din ve inanç örgütlerinin sıcak siyaset ve bürokrasi alanlarında mevzilenmeleri sonucunu doğurmamalıdır. Türkiye de yaşanan acı olaylar ve çevremizdeki savaşlar çatışmalar bizi bir kere daha laikliğin önemini keşfetmek durumunda bırakmıştır.


Aynı şekilde hukuku ve adaleti de siyaset dünyasının dışında tutma zorunluluğu bir başka temel noktamızdır.

Birinci TBMM’nden başlayarak bugüne kadar bu kutsal çatı altında görev yapmış Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün vatan evlatlarını saygıyla selamlıyor aramızdan ayrılmış olanlara Allah’tan rahmet diliyorum.

Böyle bir parlamentoda bulunmanın sorumluluğu içinde görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Anadolu’nun derin tarih, kültür ve inanç birikiminden Mevlana’dan Hacıbektaş’ı Veli’den Yunus Emre’den yola çıkarak sürdürmekte olduğumuz medeniyet yolculuğunda bu gün yeni bir aşamadayız. Eğer Cumhuriyetimizi demokrasi ile çatıştırmayı değil birleştirip bütünleştirmeyi başarırsak, eğer tarihimizden husumet değil, ders çıkarıp barış ve kardeşlik üretebilirsek, eğer siyasetimizin temeline, hukuku bağımsız ve tarafsız yargıyı yerleştirebilirsek Türkiye’miz 21. Yüzyılın en güçlü en saygın en parlak ülkelerinden birisi olacaktır. Bize insanımıza ve tarihimize yakışan da budur."

3 HDP'Lİ VEKİL TÖRENE KATILMADI

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Adana Milletvekili Rıdvan Turan ve Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, çeşitli nedenlerden dolayı TBMM’deki yemin törenine katılamadı.

HDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Muş Milletvekili Yıldırım kayınpederinin vefatı, Adana Milletvekili Turan geçirdiği operasyon, Bitlis Milletvekili Irgat da annesi ve kız kardeşinin geçirdiği trafik kazası nedeniyle yemin törenine katılamadı. Açıklamada, Yıldırım’a başsağlığı, tedavi görmekte olan Turan’a ve Irgat’ın yakınlarına acil şifa dilekleri iletildi. Bu üç milletvekilinin katıldıkları ilk Genel Kurul oturumunda yemin ederek yasama faaliyetlerine başlayacakları belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MECLİS'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25. Dönem milletvekili yemin törenine katılmak üzere Meclis’e geldi. Törenle karşılanan Erdoğan’ı, Meclis’e gelişinde en yaşlı ikinci üye sıfatı ile AKP Seyid Eyüpoğlu, Genel Kurul kapısında ise Deniz Baykal karşıladı.

ÖCALAN BAŞKANLIK DİVANINDA

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek. En genç altı milletvekili de geçici olarak kâtip üyelik yapacak.

En genç altı milletvekili arasında yer alan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan da Başkanlık Divanı’nda görev yapacak.

VEKİLLERİN YEMİNİ

Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre andiçti.

Anayasaya göre milletvekillerinin andı şöyle:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

MECLİS 1 TEMMUZ’DA TATİLE GİRMEYECEK

Meclis, 1 Temmuz’da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. TBMM’nin “1 Temmuz’da tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesi” Danışma Kurulu önerisi olarak getirilecek.

YEMİNİN ARDINDAN MECLİS BAŞKANLIĞI YARIŞI BAŞLAYACAK

Yemin töreninin ardından Meclis Başkanlığı yarışı başlayacak. Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılacak. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl olacak.

MECLİS BAŞKANLIĞI TAKVİMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanacak.

İLK İKİ OYLAMADA 367 GEREKECEK

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının 2/3’ünün (367), üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oyalan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye Başkan seçilecek.


DHA
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner80

banner87

"AZERBAYCAN ÇOK SABRETTİ"
Azerbaycan'ın bugüne kadar çok sabrettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Azerbaycan sahada bunu çözmek...

Haberi Oku