Gündem:
TÜRK BASINI DİYE YAYIN YAPAN GAZETE ve TELEVİZYONLARA YAZIKLAR OLSUN
VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK: "SÖZ VERMİŞTİK, İSVİÇRE O YASAYI KALDIRIYOR"
 
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün partisinin İstanbul İl Merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek, İsviçre’de “soykırımı inkâr” suçunun kaldırılması için Millî Meclise önerge verildiğini açıkladı.

Perinçek özetle şunları belirtti:

TÜRK BASINI DİYE YAYIN YAPAN GAZETE ve TELEVİZYONLARA YAZIKLAR OLSUN

Öncelikle şunu belirtelim: Türk basını diye yayın yapan gazete ve televizyonlara yazıklar olsun. İsviçre kadar Türk değiller. İsviçre gazeteleri, İsviçre Federal Meclisi’nin kararını en geniş şekilde verirken Türk gazeteleri “Ermeni soykırımını” savunan emperyalistlerin ruh halini paylaşıyor.

İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ PERİNÇEK HAKKINDAKİ MAHKUMİYET KARARINI BOZDU

İsviçre Federal Mahkemesi, 25 Ağustos 2016 günü verdiği kararla Doğu Perinçek’in temyiz başvurusunu kabul etti. Böylece Doğu Perinçek hakkında daha önce Lozan Sulh Ceza Mahkemesinin, arkasından Vaud Kantonu İstinaf Mahkemesinin ve İsviçre Federal Mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararları bozulmuş oldu. 

Perinçek hakkındaki mahkumiyet kararı, İsviçre Ceza Yasasının 231. Maddesine göre “soykırımı inkâr” suçunun işlendiği gerekçesiyle verilmişti. 

SOYKIRIMI İNKAR SUÇUNUN KALDIRILMASI İÇİN MİLLİ MECLİSE ÖNERGE VERİLDİ

İsviçre Millî Meclisi (Bundesrat) Üyesi, Cenevre Halk Partisi (Schweizerische Volkspartei/SVP) milletvekili Yves Nidegger, verdiği önergeyle “soykırımın inkârını” suç olarak tanımlayan 261. maddenin ilgili fıkrasının değiştirilmesini önerdi. Önergede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek-İsviçre Davasında aldığı kararlara uyulmasının hukuk gereği olduğu belirtiliyor.
Yasayı değiştirme gerekçesinde, Perinçek’in tezleri esas alınıyor. Tarihî olayların soykırım olarak nitelenmesi için, suçun işlendiği ülkenin mahkemesinin veya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu durumda İsviçre Mahkemelerinin soykırıma hükmedemeyeceği ve bu nedenle uluslararası hukukta kabul edilmemiş eylemlere dayanılarak “soykırımın inkârı” suçunun işlendiğine hükmedilemeyeceği vurgulanıyor.

AİHM KARARINA KARŞI HALK OYLAMASI PLANI DA BOZULDU

Öte yandan İsviçre’nin ve Avrupa’nın en önemli gazetelerinden Neue Zürcher Zeitung’un verdiği habere göre, İsviçre Federal Mahkemesi’nin 25 Ağustos 2016 günü verdiği Perinçek hakkındaki Mahkumiyet hükmünü bozma kararından sonra, İsviçre Halk Partisi (SVP)’nin AİHM gibi uluslararası mahkemelerin İsviçre'de tanınmaması için planladığı halk oylamasından da vazgeçileceği öngörülüyor (9 Eylül 2016).

İsviçre'nin en büyük partisi SVP, AİHM'nin Perinçek-İsviçre Kararı'nın İsviçre’de uygulanmamasını amaçlayan söz konusu girişim için, "Yabancı Hâkimler Değil, İsviçre Hukuku" sloganıyla başlattığı kampanyada 117 bin imza toplamıştı. Bu kampanya da, İsviçre Federal Mahkemesi’nin bozma kararından sonra şapa oturdu.

AİHM KARARININ SONUCU

Görüldüğü gibi, Avrupa ülkeleri AİHM’nin Perinçek-İsviçre Davasında verdiği kararlara göre hizaya gelmektedirler. 

İsviçre Federal Mahkemesinin Perinçek lehine verdiği 25 Ağustos 2016 tarihli bozma kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi’nin 16 Aralık 2013 tarihli ve AİHM Büyük Dairesi’nin 15 Ekim 2015 tarihli kararlarına dayanıyor. AİHM kararlarında Perinçek’in “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” sözlerinin düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında olduğu saptanmıştı. Ancak Avrupa ülkeleri, artık bu kararın düşünceyi açıklama özgürlüğünün ötesindeki gerekçesini de kabul etmeye başlamışlardır. Almanya Başbakanı Merkel’in “Alman Meclisi’nin Ermeni soykırımını tanıma kararının hukukî değeri olymadığı” yolundaki açıklaması, İsviçre yargısı ve siyasetinde de kabul edilmektedir. 

Bilindiği gibi AİHM Kararlarının gerekçelerinde 1915 olaylarının Yahudi Soykırımı ile aynı sınıflama içinde olmadığı, 1915 olaylarında soykırım suçunun işlendiği konusunda bir mahkeme kararı bulunmadığı da belirtiliyordu. Yine kararlar, 1948 BM Sözleşmesine göre, soykırım suçuna hükmetme yetkisinin yalnız ve yalnız suçun işlendiği ülke mahkemesinde ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde olduğunu vurguluyordu.

İsviçre Federal Mahkemesi de, 15 gün önce aldığı kararda, AİHM'nin Perinçek Kararı'na uyarak, "BM 1948 Soykırımın Cezalandırılması ve Önlenmesi Sözleşmesi  uyarınca ancak yetkili mahkemelerin  soykırım konusunda karar alabileceğini kabul etti.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

2005 yılı Mayıs ayında İstanbul’dan Lozan uçağına binerken, milletimize söz vermiştik: “İsviçre’nin yasasını değiştirteceğiz.” demiştik.

Yine gözaltında İsviçre savcılarına, İsviçre’nin “Ermeni soykırımını” tanıyan meclis kararının ve soykırımı inkar suçunu tanımlayan yasa maddesinin uluslararası hukuka ve İsviçre Anayasası’na aykırı olduğunu belirtmiştik. Bu kararın ve yasa hükmünün değişeceğini vurgulamıştık. İsviçre savcısı, “İsviçre yasasını İsviçre Milli Meclisi yapar, siz yapamazsınız.” diye cevap vermişti.

İşte şimdi, on bir yıllık mücadele sonunda İsviçre o yasayı değiştiriyor. Biz Türkler Ermeni Soykırımı yalanına karşı mücadelemizle Avrupa’ya özgürlük götürdük ve gerçekleri taşıdık. Şimdi sıra yasaların uluslararası hukuka ve tarihsel gerçeklere göre değişmesine geldi. İsviçre’nin en yüksek yargı organı olan İsviçre Federal Mahkemesi 25 Ağustos 2016 günlü kararıyla bizim görüşümüzü kabul etti. Ve yasalar şimdi “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır.” gerçeğine göre değişiyor. Sözümüzü tuttuk.

BOZMA KARARI UYARINCA YARGILAMA YENİDEN YAPILACAK

Federal Mahkeme, Lozan Sulh Ceza Mahkemesinin Doğu Perinçek hakkında soykırımı inkâr suçunu işlediği gerekçesiyle verdiği mahkûmiyet kararını bozdu. 

İsviçre Federal Mahkemesinin 25 Ağustos 2016 tarih ve 6F_6/2016 sayılı kararına göre, 

1.Doğu Perinçek’in temyiz talebi kabul edilmiştir.

2.İsviçre Federal Mahkemesinin 12.12.2007 tarih ve 6B_398/2007 sayılı kararı şu içerikle düzeltilmiştir:

-Doğu Perinçek’in temyiz başvurusu kabul edilmiştir. Vaud Kantonu Ceza İstinaf Mahkemesinin 13 Haziran 2007 tarihli kararı bozulmuştur. Dava, belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak yeni bir karar alınmak üzere Kanton Mahkemesine geri gönderilmiştir.


-Mahkeme giderleri sanığa yüklenmeyecektir. 

-Vaud Kantonu Doğu Perinçek’e tazminat olarak 3000 İsviçre Frankı ödemeye mahkûm edilmiştir.


3.Temyiz eden Doğu Perinçek’in dava gideri olarak ödediği 4000 Frank kendisine geri ödenecektir.

4.Doğu Perinçek temyiz sürecinin yargı giderlerinden sorumlu tutulmayacaktır.

5.Vaud Kantonu ve İsviçre Ermeni Derneği, temyiz eden Doğu Perinçek’e 2500’er Frankı temyiz süreci tazminatı olarak ödemeye mahkûm edilmişlerdir. 

6.Karar, Vaud Kantonu İstinaf Mahkemesine, İsviçre Konfederasyonu Devlet Bakanlığına ve taraflara bildirilecektir.

YARGI SÜRECİ

-Doğu Perinçek, 7 Mayıs, 22 Temmuz ve 18 Eylül 2005 günlerinde, Lozan, Opfikon ve Köniz şehirlerinde, Ermeni soykırımının emperyalist bir yalan olduğunu ifade etti.

-Lozan Sulh Ceza Mahkemesi, 9 Mart 2007 tarihli kararı ile, Doğu Perinçek’in, İsviçre Ceza Yasasının 261. maddesinin 4. fıkrasının içerdiği anlamda ırk ayrımcılığından suçlu olduğunu karar vermiş ve kendisini 30 gün süreyle hapis ya da buna karşılık 3000 Frank para cezası ve İsviçre-Ermenistan Derneği lehine 1000 Frank tutarında manevi tazminat ödemeye mahkum etmiştir. 

-İsviçre Vaud Kantonu İstinaf Mahkemesi, Doğu Perinçek’in bu hükme karşı yaptığı temyiz başvurusunu 13 Haziran 2007 tarihli kararla reddetmiştir. Vaud Kantonu İstinaf Mahkemesine göre, “Ermeni soykırımı”, tıpkı Yahudi soykırımı gibi, Ceza Kanunun 261. maddesi 4. fıkrasının kabulü sırasında yasa koyucu tarafından, âşikar ve malûm bir tarihî olgu olarak tanınmıştır. 

-Doğu Perinçek’in Vaud Kantonu İstinaf Mahkemesi kararına karşı temyiz başvurusu da İsviçre Federal Mahkemesi tarafından 12 Aralık 2007 tarihli kararla reddedilmişti.

-Doğu Perinçek, 10 Haziran 2008 günü ifade özgürlüğü engellendiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu.

-AİHM İkinci Dairesi, 12 Aralık 2013 tarihli kararıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddenin ihlal edildiğini saptayarak, Perinçek’i haklı buldu ve İsviçre Devletini mahkum etti. 

-İsviçre Hükümeti, 17 Mart 2014 günü AİHM Büyük Daire’ye başvurdu. 

-AİHM Büyük Dairesi, 15 Ekim 2015 günlü kararıyla bir kez daha 

-Perinçek, 28 Ocak 2016 günü AİHM Kararına dayanarak, İsviçre Mahkemelerinin verdiği kararların bozulması için temyiz başvurusunda bulundu.

-İsviçre Federal Mahkemesi, 25 Ağustos 2016 günlü kararıyla Perinçek hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu.


Haber Habere
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner80

banner87

KAÇAK AĞLAR DRONE'a YAKALANDI
Kırklareli'nde kaçak avlanmak amacıyla baraj gölüne serilen ağlar, drone ile tespit edilerek jandarma...

Haberi Oku