Gündem:
VATAN, BOP EŞBAŞKANI'na DİRENİYOR:'ALANLARDAYIZ'
Vatan Partisi Genel Sekreteri Dr. Serhan Bolluk: "HAKSIZLIĞA BOYUN EĞMİYORUZ ALANDAYIZ"

Vatan Partisi’nin Adana mitingi ile ilgili Seyhan İlçe Seçim Kurulu kararını verdi. İlçe Seçim Kurulu’nun ilk kararı; alanı hem Tayyip Erdoğan hem Vatan Partisi’nin kullanacağı yönünde oldu.

Karar alındıktan sonra, Seyhan İlçe Seçim Kurulu’nun Saadet Partili üyesi cep telefonuna gelen mesajdan sonra kararını değiştirmek istediğini belirtti. Bunun üzerine alınan ek karar ile alan sadece Tayyip Erdoğan’ın kullanımına tahsis edildi.

Vatan Partisi, Seyhan İlçe Seçim Kurulu’nun ek kararının iptali için YSK’ya başvurdu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Serhan Bolluk bugün yaptığı basın açıklaması ile yaşanan hukuksuzluğa boyun eğmeyeceklerini açıkladı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Serhan Bolluk’un açıklaması şöyle;

Seyhan İlçe Seçim Kurulu, Adana’da Partimizin karşı karşıya kaldığı yasadışılıkla ilgili kararını dün (26 Mayıs 2015) verdi.

Hem karar hem de veriliş süreci hukuk tarihine geçecek ölçüde ibretliktir. Kurul, 29 Mayıs günü Adana Uğur Mumcu meydanını tüm gün Tayyip Erdoğan’a tahsis etmiştir.

Bu karar Yüksek Seçim Kurulu’nun Adana mitingimiz konusunda 25 Mayıs’ta aldığı karara aykırıdır. YSK kararında şöyle deniyor:

“Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulunca 29 Mayıs 2015 Cuma günü İstasyon Meydanının (Uğur Mumcu Meydanı) öncelikle Cumhurbaşkanının konuşma programına göre makul bir süre ile 'Cumhurbaşkanının Halkla Buluşması' programı için tahsis edilmesinden sonra, o gün için kalan zamanın (29 Mayıs 2015 Cuma) anılan meydanda miting yapmak için müracaat eden siyasi partilere Yüksek Seçim Kurulu'nun 23.02.2015 tarih ve 2015/236 sayılı kararında belirlenen ilkeler çerçevesinde tahsis edilmesi gerektiğine…”
 
YSK kararı hiçe sayılmıştır

YSK kararı açıktır. Uğur Mumcu alanının hem partimiz hem de Tayyip Erdoğan tarafından kullanılmasına hükmedilmiştir. Seyhan Oysa Seyhan İlçe Seçim Kurulu, YSK kararını hiçe saymış, alanı 29 Mayıs günü Vatan Partisi’ne kapatmıştır.

İlçe Seçim Kurulu, hukuka aykırı olarak yeniden toplanmıştır

En az bunun kadar vahim olan kararın alınış biçimidir.

İlçe Seçim Kurulu 26 Mayıs günü aslında arka arkaya iki karar vermiştir. İlk kararda miting alanı saat 18.30’a kadar Tayyip Erdoğan’a tahsis edilmiş, 18.30’dan itibaren de partimizin alanı miting içi kullanmasına hükmedilmiştir.

Bu kararın arkasından Kurul, hukuka aykırı olarak yeniden toplanmıştır. Yeniden toplanma gerekçesi, karar doğrultusunda oy kullanmış olan kurulun Saadet Partili üyesi Mehmet Nur Gün’ün “Genel Merkezlerinden cep telefonuna mesaj geldiğini, görüş değişikliği yapmak istediğini beyan etmesi”dir. Bu gerekçeyle yeniden görüşme yapılmış ve aynı tarihte alınan ek kararla görüş değiştirilerek, “meydanın tüm gün boyunca Adana Valiliğinin talebi doğrultusunda 29 Mayıs 2015 Cuma günü Cumhurbaşkanına tahsisine” oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Böyle bir gerekçeyle müzakere yenilenemez ve karar değiştirilemez. Ayrıca kararda, belirtilen üyenin ilk kararı imzalamadığı ileri sürülmekteyse de her iki kararda da adı geçen üyenin imzası bulunmaktadır.

Bu nasıl bir oyundur. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. 

YSK kararına aykırı, üstelik gerekçede göz göre göre yanlış bilgi veriliyor. Saadet Partili üyenin ilk kararda imzası bulunduğu halde “imzası yok” diye not düşülüyor.

Süreç baştan sona yasadışıdır. Partimizin miting hakkı elinden alınmaktadır. Seçim, yasalara göre değil Tayyip Erdoğan’ın talimatlarına göre düzenlenmektedir.

Seçimin tarafları siyasi partilerdir, cumhurbaşkanı koltuğunda oturan BOP Eşbaşkanı değil

Seçimin tarafları siyasi partilerdir, cumhurbaşkanı koltuğunda oturan BOP Eşbaşkanı değil.

7 Haziran seçimleri bu uygulamalarla şimdiden hukuk dışına çıkmıştır.

YSK’ya ve İl Seçim Kurulu’na itirazımızı yaptık. Her iki heyetten de hukuğu uygulamasını bekliyoruz. 

Vatan Partisi bu yasadışı dayatmalara boyun eğmez

Vatan Partisi bu yasadışı dayatmalara boyun eğmez.

Partimiz 29 Mayıs günü miting hakkını kullanmak üzere Adana’da olacaktır.

Bütün Adanalıları Tayyip Erdoğan’ın padişahlık hayallerine karşı durmaya çaşırıyoruz.

Sevgili Adanalı yurttaşlarımız, hepinizi o gün miting saatimiz olan 17.30’da Atatürk Parkı’na çağırıyoruz.

Seyhan İlçe Seçim Kurulu kararına itiraz dilekçesi

Sayı : 10-2015/50   27/05/2015
Konu : Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu’nun kararına itiraz.

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Kurulunuzun, 25.05.2015 tarih ve 19638395-110.01/4053 sayılı kararı ile Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu’nun 18.05.2015 tarih ve 2015/14 sayılı,  Adana İl Seçim Kurulu’nun 21.05.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararları iptal edilmiş ve “Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulunca 29 Mayıs 2015 Cuma günü İstasyon Meydanının (Uğur Mumcu Meydanı) öncelikle Cumhurbaşkanının konuşma programına göre makul bir süre ile 'Cumhurbaşkanının Halkla Buluşması' programı için tahsis edilmesinden sonra, o gün için kalan zamanın (29 Mayıs 2015 Cuma) anılan meydanda miting yapmak için müracaat eden siyasi partilere Yüksek Seçim Kurulu'nun 23.02.2015 tarih ve 2015/236 sayılı kararında belirlenen ilkeler çerçevesinde tahsis edilmesi gerektiğine” karar verilmişti.

Bu karar üzerine toplanan Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu, 26.05.2015 tarih ve 2015/16 sayı ile; 

“29 Mayıs 2015 Cuma günü İstasyon Meydanının saat 18.30 ile 20.30 arası miting yapmak üzere Vatan Partisi’ne tahsisine,

“29 Mayıs 2015 Cuma günü Vatan Partisi’ne tahsis edilen saatlerden önceki zaman diliminde; T.C. Yüksek Seçim Kurulu’nun 2367 sayılı kararının A-b/4 fıkrası hükümleri göz önünde bulundurularak İstasyon Meydanının (Uğur Mumcu Meydanı) Cumhurbaşkanının Halkla Buluşması Programı için Valilik adına tahsisine” karar vermiş iken;
Aynı gün yeniden toplanan Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu, karar doğrultusunda oy kullanmış olan kurul üyelerinden Mehmet Nur Gün’ün (Saadet Partisi) “Genel Merkezlerinden cep telefonuna mesaj geldiğini, görüş değişikliği yapmak istediğini beyan etmesi” nedeniyle yeniden toplanmış ve aynı tarihte alınan ek kararla görüş değiştirilerek, “meydanın tüm gün boyunca Adana Valiliğinin talebi doğrultusunda 29.05.2015 Cuma günü Cumhurbaşkanımıza tahsisine” oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Böylece, Vatan Partisi’nin milletvekili genel seçimleri öncesinde Adana ilinde miting yapması tamamen engellenmiştir. 

Bu karar hukuka ve Kurulunuzun 25.05.2015 tarihli kararına aykırıdır. 

Söz konusu meydan, 298 sayılı yasa ve Kurulunuzun 236 sayılı kararı uyarınca, İlçe Seçim Kurulunca, seçimden önceki on gün için siyasi partilerin yapacağı mitinglere tahsis edilmiş ve düzenleme yetkisi İlçe Seçim Kuruluna verilmiştir.

Vatan Partisi, 29 Mayıs 2015 Cuma günü bu meydanda miting yapmak istediğini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir. Belirtilen tarihte miting yapma talebinde bulunan başkaca bir siyasi parti yoktur.

Hal böyle iken, Kurulunuzun 25.05.2015 tarihli kararı da hiçe sayılarak, aynı gün görüş değiştirilmek suretiyle ek bir kararla Vatan Partisi’nin mitinginin fiilen yasaklanması kabul edilemez. 

298 sayılı yasanın110. maddesinde; kurul kararlarına karşı kimlerin itiraz edebileceği tahdiden sayılmıştır. Buna göre; “Bu kanunda gösterilen kurulların veya kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı seçme yeterliliğine sahip yurttaşlar, siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri, müşahitler, adaylar ve Cumhuriyet Senatosu üyeleriyle milletvekilleri itiraz edebilirler” denilmiştir. Yasa, “Kimlerin İtiraz Edebileceği”ni sayarken Valiliği saymamıştır. Buna rağmen Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu’nun itirazımıza konu son kararında belirtildiğine göre Adana Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün İlçe Seçim Kuruluna yaptığı 26.05.2015 tarihli başvuruda; “29 Mayıs 2015 Cuma günü İstasyon (Uğur Mumcu) Meydanının Cumhurbaşkanımızın Halkla İlişkiler Buluşması Programının gerçekleştirilebilmesi için Valiliğin kullanımına bırakılmasını” istemiş, yasanın belirtilen amir hükmü dikkate alınmaksızın Valiliğin bu itirazı kabul edilmiştir. 

Karara göre; Valilik, 26.05.2015 tarihli başvurusunda “farklı meydanlarda da bu mitinglerin yapılabileceğini, aynı meydanda farklı günlerde de yapılabileceğini” ileri sürmektedir. Bu görüşe itibar edilemez. Seçim mitingleri için tahsis edilen tek meydan burasıdır. Başvuru süresi 25 Mayıs 2015 tarihinde sona ermiştir. Dolayısıyla Vatan Partisi’nin bir başka meydanda ve bir başka tarihte seçim mitingi yapması olanaklı değildir. Aksine, Recep Tayyip Erdoğan’ın bir başka meydanda ve bir başka tarihte toplantı yapması mümkündür. 

Seyhan İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı kararı değiştirmesi de yasal değildir. Üstelik kararın değiştirilmesi gerekçesi, Kurulda Saadet Partisi’ni temsil eden üyenin telefonuna Partisinin Genel Merkezinden karardan sonra gelen mesajdır. Böyle bir gerekçeyle müzakere yenilenemez ve karar değiştirilemez. Ayrıca kararda, belirtilen üyenin kararı henüz imzalamadığı ileri sürülmekteyse de ekte sunulu her iki kararda da adı geçen üyenin imzası bulunmaktadır. 

Sonuç ve İstem:

Açıklanan sebepler ve re’sen dikkate alınacak sair nedenlerle, önemine binaen zaman darlığı da gözetilerek itirazımızın ivedilikle incelenip, yasaya ve Kurulunuzun 25.05.2015 tarihli kararı ile Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu aynı gün (26.05.2015) verdiği karara aykırı düşen ek kararın iptaline karar verilmesini arz ve talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

Serhan Bolluk
Vatan Partisi Genel Sekreteri

Eki: Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu’nun 26.05.2015 
tarih ve 2015/16 sayılı kararı ve ek kararı.

***

Haber Habere
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner80

banner87

"YERİ ENDİŞE VERİCİ"
Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında saat 16.38'de bir deprem gerçekleşti. Uzmanlar deprem...

Haberi Oku