Cemil Kılıç
Cemil Kılıç
Hz. MUHAMMED ve ATATÜRK’ün...
Hz. MUHAMMED ve ATATÜRK'ün ŞAŞIRTICI BENZERLİĞİ Saltanatçı ve hilafetçi güruhun Muaviye'den feyz alarak inşa ettiği egemen dinsel paradigmanın dışına çıkıp İslam'ın doğuşuna ve milli mücadeleye yalın bir bakışla...
MEB’e MÜFREDAT ÖNERİSİ
MEB'e MÜFREDAT ÖNERİSİ Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, dini derslerin yeni müfredatında yer alan ve tepki çeken bazı konulara ilişkin savunma yaparken zaman zaman şu tarz cümlelere başvuruyor: Cihad, İslamî bir kavramdır. Biz...
CENAZE YIKAYACAK İMAM YOKTU!
CENAZE YIKAYACAK İMAM YOKTU! Cumhurbaşkanımızın, kendi adının verildiği bir İmam Hatip Lisesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada; 'CHP'nin tek parti olarak iktidarda olduğu dönemlerde cenaze yıkayacak imam yoktu......
MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİ İSLAM’a AYKIRIDIR
MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİ İSLAM'a AYKIRIDIR Hükümet yasal bir düzenleme ile müftülere / müftülüklere nikah kıyma yetkisi vermeye hazırlanıyor. Gerekçe olarak nikah işlerini kolaylaştırmayı öne sürüyor.  Konunun çok yönlü...
İSLAM’ın AHİRET İNANCI YOZLAŞTIRILMIŞTIR!
İSLAM'ın AHİRET İNANCI YOZLAŞTIRILMIŞTIR! Ahiret inancı İslam'ın temel inançlarından biridir. Buna 'mead inancı” da denilmektedir. Mead, geri dönüş anlamına gelmektedir. Ruhun bedene geri döneceği şeklindeki inançtan dolayı...
İSLAM’da GERÇEKTEN MELEK, ŞEYTAN...
İSLAM'da GERÇEKTEN MELEK, ŞEYTAN ve CİN VAR mı? İslam teolojisinde, üzerinde en çok tartışmaların yapıldığı konulardan biri de melek, şeytan ve cin inancıdır. Bu konulardaki gerçeği doğru teşhis etmek elzemdir. Zira hurafelere açılan...
KUDÜS İLK KIBLE midir?
KUDÜS İLK KIBLE midir? Kudüs üzerine yapılan konuşmalarda, yazılan makalelerde ve edilen sohbetlerde sürekli vurgulanan bir husus var: Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğu iddiası... Bu söylem Müslüman kitleleri ve Müslüman...
BİR EFSANENİN YIKILIŞI: “Miraç...
BİR EFSANENİN YIKILIŞI: 'Miraç ve İsra Gerçeği” İslam bir rasyonalite dinidir. İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an da bir rasyonalite kitabıdır. Muhammedî İslam'da aslında efsanelere asla yer yoktur. Lakin İslam'a...
KUR’AN KİMİN SÖZÜ 
KUR'AN KİMİN SÖZÜ  İslam teolojisinin önemli tartışma konularından biri de Kur'an'ın kimin sözü olduğu meselesidir. Bu büyük bir kelamî ve felsefî tartışmadır. Kur'an'ın Tanrı sözü mü olduğu yoksa Tanrı'nın...
ALLAH İLE ALDATMA TİCARETİ
ALLAH İLE ALDATMA TİCARETİ Günümüzde din tam anlamıyla bir ticari faaliyet haline dönüşmüş durumda. Aslında bu, İslam tarihinin hemen her aşamasında vardı. Fakat son yıllarda Türkiye'de bu konuda inanılmaz düzeyde bir artış söz...
MUHAMMEDÎ İSLAM ve KEMALİST...
MUHAMMEDÎ İSLAM ve KEMALİST DEVRİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE… İslam, halkın köle – hür, yoksul – varsıl diye sınıflara ayrıldığı VII. Yüzyıl Mekke'sinde bir özgürlük ve adalet hareketi olarak doğdu. İslam peygamberi Hazreti...
İSLAM’ın YENİLENMESİ ve NAMAZ
İSLAM'ın YENİLENMESİ ve NAMAZ Son 100-150 yıllık süreçte İslam'ın yeniden yorumlanma çabasının büyük düşünsel bir birikim doğurduğunu kabul edelim. Bu düşünsel birikimin oluşturucu beyinlerinin gelenekçiler tarafından mahkûm...
BÜYÜK KRİZ: İSLAM’da KADIN...
BÜYÜK KRİZ: İSLAM'da KADIN MESELESİ... İslam'dan bahis açıldığında mutlaka konuşulması lazım gelen alanlardan biri de kadın konusudur. Konu hem fıkhî açıdan hem de itikadî bakımdan çeşitli tartışmaların odağında yer almaya...
YENİ İSLAM / YENİDEN...
YENİ İSLAM / YENİDEN İSLAM / MUHAMMEDÎ İSLAM… Başta Türkiye olmak üzere bütün İslam dünyasının yeni bir İslam yorumuna ihtiyacı var. Zira cari İslam, yaralara merhem olmak şöyle dursun, her gün yeni yaralar açmaya devam ediyor. İslam...
LAİLAHE İLLALLAH
LAİLAHE İLLALLAH İslam bu sözle başladı. Bu, o zamana değin Arapların duyduğu en aykırı, en sert, en öfke uyandıran sözlerden biriydi. Öyle ki ona şiddetle karşı çıkanlarla yine aynı şiddetle savunanlar birkaç kez birbirinin kökünü...
DEİZM NEDİR, GERÇEKTEN YAYILIYOR...
DEİZM NEDİR, GERÇEKTEN YAYILIYOR mu?  Son dönemde özellikle gençler arasında deizmin yayıldığına ilişkin bir yığın habere, araştırmaya, görüş ve düşünceye rastlıyoruz. Hatta öyle ki bu yayılıştan imam hatip liseli öğrencilerin...
BİR de TENGRİCİLİK VAR 
BİR de TENGRİCİLİK VAR  Türkiye bir süredir deizmi tartışıyor. Siyasette, eğitimde, ticarette dinsel / İslamî referansların ölçüsüz bir biçimde arttığı ve dinin neredeyse tam bir baskı aracına dönüştüğü bir ortamda kitlelerin...
NEDEN DEİZM, NE KADAR...
NEDEN DEİZM, NE KADAR DEİST? Türkiye 80 milyonmu aşan nüfusunun % 98'i Müslüman bir ülke. Elbette ki bu Müslümanlığı; inançsal ve sosyo kültürel müslümanlık diye ikiye ayırmak durumundayız.  Bu bağlamda % 98'in ne kadarı...
ATATÜRK’e DUA…
ATATÜRK'e DUA… Geleneğimiz ve kültürümüzde ölmüşlerimizi yad etme ritüelleri önemli yer tutar. Türk kültüründe 'geçmişleri / ölmüşleri” anma törenleri İslam'la birlikte elbetteki yeni bir dinsel içerik kazanmıştır....
HANGİ İÇKİ HARAM
HANGİ İÇKİ HARAM İçki konusu İslam tarihinin en tartışmalı konularından biridir. İçki ne demektir, hangi içkiler haram, hangileri değildir, gibi konuların sanıldığının aksine sürekli gündem olduğunu biliyoruz. Yani öyle birilerinin...
İSLAM BU: MUHAMMEDÎ İSLAM...
İSLAM BU: MUHAMMEDÎ İSLAM KİTABIMIZ ÜZERİNE… İSLAM BU adlı kitabımız Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından 15 Mayıs itirbariyle yayınlandı. Kitabımız, 20 yıllık bir dinsel eğitim sonunda İslam'a ilişkin keşfettiğim gerçekleri...
ÇAMLICA CAMİİNDE NAMAZ KABUL...
ÇAMLICA CAMİİNDE NAMAZ KABUL OLUR mu? İstanbul'un en yüksek noktası olan Çamlıca Tepesi'ne bir cami yapılıyor. Planlamaya göre caminin açılışı bu yıl Ramazan ayında gerçekleştirilecekti. Hatta açılış, egemen dinsel anlayışta...
ERKEK EGEMEN DİNSEL YAŞAM...
ERKEK EGEMEN DİNSEL YAŞAM ve İSLAM'da BAYRAMLAR Her toplumun kendine özgü kutlama günleri vardır. Bunlara 'bayram” adı veriliyor. Bayram sözcüğünün Soğdça 'Bazram” veya 'Badram” kelimesinden geldiği yönünde görüşlere...
DİNCİ ve DİNDAR
DİNCİ ve DİNDAR Günlük konuşmalarımızdan siyasal söylevlere, dinsel tahlillerimizden sosyolojik tespitlerimize değin hemem hemen her alanda kullandığımız iki tabir olarak dinci ve dindar sözcükleri gerçekte ne anlama geliyor? Gerçi sözcüklere...

banner80

banner87