Gündem:
BABASI KİN KUSUYOR, OĞLU TİCARET YAPIYOR!
BABASI KİN KUSUYOR, OĞLU TİCARET YAPIYOR!

Burak, babasının ‘darbeci’ dediği Sisi’ye mal taşıyor

Babasının ki­me kız­dı­ğı Bu­ra­k’­ı il­gi­len­dir­mi­yor. Baş­ba­kan Recep Tayyip Er­do­ğan Ma­vi Mar­ma­ra kri­zin­de İs­ra­il’­e söy­le­me­di­ği­ni bırakma­mış­tı. Oğ­lu­nun ge­mi­si “Saf­ran-1”, İs­ra­il’­in Ash­dot Li­ma­nı­’na de­mir­le­di.

Erdoğan Su­ri­ye li­de­ri Esa­d ile düş­man ol­du… Bu­rak yi­ne kaa­le al­ma­dı. “G. İne­bo­lu­” isim­li ge­mi­siy­le Rus­ya­’dan Su­ri­ye­’nin Tar­tus Li­ma­nı­’na yi­ye­cek ta­şı­dı. Bu­rak, Mı­sır ko­nu­sun­da da ba­ba­sı­nı din­le­me­di.

CİHAN’IN KÜNYESİ

Bayrak: Marshall Adaları
Tipi: Kuru Yük
Kapasite: 44343 Groston
Ağırlık: 81398 Detveyt (Deadweight)
Boy: 229 Metre
Genişlik: 32 Metre

Burak bu kez, “Ci­ha­n” isim­li ge­mi­si­ni, AK­P’­li­le­rin “dar­be­ci­” de­di­ği Si­si­’nin yö­ne­ti­min­de­ki Mı­sı­r’­a yol­la­dı. Ge­mi, Ame­ri­ka­’dan al­dı­ğı yükü, Mı­sı­r’­ın Port Sa­id li­ma­nı­na ta­şı­dı.

Burak’ın 229 metrelik gemisi para basıyor

Cihan, 7 Haziran’da Amerika’nın Baltimore Limanı’ndan demir aldı… 26 Haziran’da Mısır’ın Port Said Limanı’na ulaştı. Hala orada bekliyor.

Babası ‘kavga’ ediyor, oğlu ticaret yapıyor

Bu­rak Er­do­ğan, da­ha ön­ce or­ta­ğı ol­du­ğu şir­ke­te ait ge­mi fi­lo­suy­la, Baş­ba­ka­n’­ın sık sık eleş­tir­di­ği İs­ra­il ve Su­ri­ye ile de ti­ca­ret yap­mış­tı.

Er­do­ğa­n’­ın “Ge­mi­ci­k” de­di­ği ilk ge­mi­si Saf­ran, Ma­vi Mar­ma­ra kri­zi­nin en yo­ğun ya­şan­dı­ğı gün­ler­de İs­ra­il’­in Ash­dod Li­ma­nı­’na yük ta­şı­mış­tı.

Bu­rak Er­do­ğan, Baş­ba­ka­n’­ın ade­ta düş­man ilan et­ti­ği Be­şar Esad yö­ne­ti­min­de­ki Su­ri­ye ile de ti­ca­ret yap­tı.

Fi­lo­sun­da­ki G. İne­bo­lu ad­lı ge­miy­le de, Rus­ya­’ dan Su­ri­ye­’nin Tar­tus Li­ma­nı­’ na gı­da mal­ze­me­ ta­şı­dı­ğı or­ta­ya çık­mış­tı.

Bu­rak, ba­ba­sı­nın kav­ga et­ti­ği ül­ke­ler­le “ti­ca­ret yap­ma” po­li­ti­ka­sı­nı ge­çen ay da Si­si­’nin ülkesi Mı­sır ile sür­dür­dü.

Sisi: Kürtler bağımsız olursa yıkıcı ayrılık olur

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Kürtlerin bağımsızlık referandumu isteğinin Irak için ‘yıkıcı bir ayrılık’ olacağını söyledi. Reuters’in haberine göre, başkent Kahire’de pazar günü basın mensuplarına konuşan Sisi, Ortadoğu, Mısır ve Irak‘taki gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı

Sisi, “Kürtlerin istediği referandum, aslında Irak’ın küçük, rakip devletlere bölüneceği yıkıcı bir ayrılığın başlangıcıdır” dedi. IŞİD’in amaçları konusunda Batı’yı önceden uyardığını söyleyen Sisi, “IŞİD’in Mısır’ı da ele geçirme planı vardı. ABD ve Avrupa’yı onlara yardım etmeme konusunda uyarmıştım” diye konuştu.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, 23 Ağus­tos 2013 ta­ri­hin­de bir te­le­viz­yon prog­ra­mı­na ka­tıl­mış ve can­lı ya­yın­da Müs­lü­man Kar­deş­le­r’­in li­der­le­rin­den Mu­ham­med El Bil­te­ci­’nin Mı­sı­r’­da ya­şa­nan iç sa­vaş­ta öl­dü­rü­len 17 ya­şın­da­ki kı­zı Es­ma­’ya yaz­dı­ğı mek­tu­bu din­ler­ken ağ­la­mış­tı.

‘Ra­bi­a’ işa­re­ti yap­mış­tı

Er­do­ğan o gün­den son­ra ka­tıl­dı­ğı her mi­ting­de ve top­lan­tı­da ‘Ra­bi­a’ işa­re­ti ya­pa­rak Es­ma­’yı ha­tır­lat­mış, Mı­sır Cum­hur­baş­ka­nı Muham­med Mur­si­’nin ye­ri­ne se­çim­le ge­len Ab­dül­fet­tah Si­si­’ye ‘dar­be­ci­’ de­miş­ti. An­cak, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bu­ra­k’­ın ABD-Mı­sır ara­sın­da ge­mi­cik­le­ri ile ti­ca­ret yap­tı­ğı or­ta­ya çık­tı ve iş­ler de­ğiş­ti. Na­sıl mı?

Ay­nı hat­ta bir se­fer da­ha

Bu­rak Er­do­ğa­n’­a ait ge­mi­ler­den bi­ri olan Ci­han, 6 Ha­zi­ra­n’­da AB­D’­den al­dı­ğı yü­kü, 26 Ha­zi­ran­da Mı­sı­r’­ın Port Sa­id Li­ma­nı’­na getirdi. 26 Ha­zi­ra­n’­dan bu ya­na li­man­da du­ran ge­mi, ge­çen ni­san ayın­da da ay­nı hat­ta bir se­fer yap­mış­tı. Ay­nı ge­mi da­ha ön­ce de ABD ile Mı­sır ara­sın­da ti­ca­ret yap­ma­ya de­vam edi­yor­du.

44 bin 343 gros­ton­luk 229 met­re uzun­lu­ğun­da­ki ku­ru yük ge­mi­si 2 Ni­san 2014 ta­ri­hin­de, AB­D’­nin Nor­folk Li­ma­nı­’n­dan mal aldıktan son­ra yo­la çık­tı, 23 Ni­sa­n’­da Mı­sı­r’­ın İs­ken­de­ri­ye Li­ma­nı­’na de­mir­le­di. 3 gün bo­yun­ca li­man­da mal bo­şal­tıp mal alan ge­mi, 27 Ni­sa­n’­da İs­ken­de­ri­ye Li­ma­nı­’n­dan ha­re­ket et­ti ve 30 Ni­sa­n’­da da İs­tan­bu­l’­a gel­di.

(Sözcü)


Cumhuriyet Gazetesi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner80

banner87

TBMM'den ORTAM BİLDİRİ
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti...

Haberi Oku